O tefsiru

  • Klikova: 6854

Tefsira ima dvije vrste:

Prvi: poznati tefsiri koji razrađuju, pojašnjavaju i potvrđuju smislove kur'anskih izraza ajeta i riječi; i druga vrsta tefsira: pojašnjavanje, razrada i potvrda imanskih istina iz Kur'an-i kerima, uz potvrdu i potporu neospornih činjenica i jasnih argumenata. Ova vrsta posjeduje ogroman značaj. Poznati općeprihvaćeni tefsiri povremeno ovaj drugi aspekt tefsira obrađuju jednim uopćenim pristupom, dok su Risale-i Nur taj isti aspekt izravno uzele sebi kao temelj. One su, stoga, smisleni komentar Kur'an-i kerima koji nadjačava i ušutkuje i najnotornije filozofe. One su, dakle, tefsir sasvim različit od drugih tefsira, jer svaki tefsir ima svoju epohu, i nema sumnje da tefsir napisan u prošlom vremenu i u islamskom društvu ne nalikuje tefsiru koji odbija zabludjela agresivna strujanja ovog vremena.

Raniji su se tefsiri obraćali samo mu'minima, a Risale-i Nur, budući da su smislena mu'džiza Kur'an-i kerima, spašavaju temelje imana i njegove stubove, ne tako da se koriste već postojećim ukorjenjenim vjerovanjem, nego kroz potvrđivanje, ostvarenje i očuvanje imana u srcima i njegovo izbavljenje od nedoumica i praznih pretpostavki, te mnogobrojnim dokazima i kristalno jasnim argumentima. Svako ko ih je dublje sagledao prosudio je da su one postale jedna nužnost u ovom vremenu, poput nasušne potrebe za hljebom i lijekom.

Poslanice Nura su tefsir smislova Kur'ani kerima. One se, raznovrsnim dokazima, kreću oko smislova tevhida, suštine Ahireta, iskrenosti nijjeta, šeriatske pravednosti i ostalih pitanja koja u fokus stavlja Kur'an-i kerim. Uz to, one istražuju i pitanja pozivanja ka Allahu i ljubavi prema Poslaniku, s.a.v.s., čežnje za Ahiretom, te raznih društvenih i političkih stvari.

Poslanice Nura su razriješile više od stotinu tajni iz vjere, šeriata i Kur'an-i kerima, pojasnile ih i rasvijetlile, te uvjerile i najtvrdokornije prkosnike i nevjernike i ostavile ih bez riječi. Potvrdile su jasno kao sunce ono što se smatralo dalekim od pameti, kao što su činjenice o vjerovjesničkom Mi'radžu, tjelesnom proživljenju, tvrdoglavim i revoltiranim filozofima i raskolnicima, tako da su neke od njih uvele u okvire imana. Poslanice Nura su jedan predivan dokaz Kur'an-i kerima, njegov vrijedan komentar i blistava refleksija iz odsjaja njegove duhovne fenomenalnosti, rosna kapljica iz njegovog mora, zračak tog sunca i nadahnuta istina iz riznice spoznaje suštine, duhovna interpretacija koja se izljeva iz njegovih pretakanja. One su jedna munjevita i britka sablja u rukama mu'mina.

Na početak