...Ako snove znate tumačiti

  • Klikova: 2614
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِAko-snove-znate-tumačiti-Said-Nursi
اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ
“U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!“
“...Ako snove znate tumačiti.” (Jusuf: 43)
Drugo: Od mene, brate, tražite tumačenje starog sna koji ste usnili prije tri godine, a njegovo tumačenje i objašnjenje je već izašlo na vidjelo tri dana nakon susreta sa mnom. Zar, onda, nisam u pravu ako o tom finom, blagoslovljenom i radosnom snu, što je već jedna prošlost i čiji je smisao postao jasan, kažem:
نَه شَبَمْ نَه شَبْ پَرَسْتَمْ مَنْ ٭ غُلاَمِ شَمْسَمْ اَزْ شَمْسْ مِى گُويَمْ خَبَرْ
آنْ خَيَالاَتِى كِه دَامِ اَوْلِيَاسْتْ ٭ عَكْسِ مَهْرُويَانِ بُوسْتَانِ خُدَاسْتْ
Ja niti sam noć, niti ljubitelj noći; ja sam vjesnik sunca, o suncu ja zborim.
Fantazija što je zamka evlijama; ogledalo je što odražava svijetla lica u Allahovom vrtu.
Jeste, brate moj! Već smo uobičajili zajedno se podsjećati na lekcije sušte stvarnosti. Stoga, snove čija su vrata otvorena fantaziji, istraživati po sistemu naučnog istraživanja, nije sasvim prikladno za metodu naučnog istraživanja. Međutim, u povodu tog sitnog doživljaja u snu, izložit ćemo šest tačaka što se tiču sna koji je jedan vid smrti. Izložit ćemo ih po znanstvenom metodu utemeljenom na pravilima i načelima izvedenim iz stvarnosti, sa stanovišta na koja ukazuju kur’anski ajeti. A u Sedmoj tački ćemo navesti kratko tumačenje tvoga sna.

Prva tačka: Mnogi ajeti Časnog Kur’ana, poput:
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًاI san vaš počinkom učinili” (An-Naba’: 9), ali i snovi koje je snivao Jusuf, a.s., i koji su bitan temelj sure Jusuf, kao i mnogi ajeti ističu da se veličanstvene činjenice kriju iza zastora spavanja i sna.

Druga tačka: Sljedbenici stvarnosti se ne oduševljavaju izvođenjem predskazanja (tefeul) iz Časnoga Kur’ana i nisu skloni oslanjati se na snove. Jer, Kur’an-i kerim često i žestoko kori nevjernike, pa onaj ko izvodi predskazanja iz Kur’ana ponekad se suoči s tim ajetima koji se odnose na nevjernike, i to mu izazove osjećaj beznađa, uznemirenosti i zabrinutosti.
Tako isto i snovi ponekad pokazuju stvari što ne odgovaraju javi i stvarnosti, pa čovjek umisli kako su oni loši, mada su dobri, i to ga navodi na negativno mišljenje, zapadanje u očaj i gubitak moralne snage. Mnogi snovi izgledaju strašni, štetni i loši, ali je njihov smisao veoma dobar i njihovo značenje je veoma lijepo. A budući da ne može svaki čovjek povezati slike iz sna sa njihovim stvarnim značenjem, zabrine se, oneraspoloži i uznemiri bez ikakvog stvarnog razloga.
Stoga sam za takve stvari na početku ovog rada izjavio isto što i imam Ar-Rabbani i kao što izjavljuju znalci i tragaoci za stvarnošću:
نَه شَبَمْ نَه شَبْ پَرَسْتَمْ   Ja niti sam noć, niti ljubitelj noći.

Treća tačka: Vjerodostojnim hadisom je ustanovljeno da su istiniti snovi jedan od četrdeset dijelova vjerovjesništva. To znači da su istiniti snovi stvarnost i da su vezani uz funkcije vjerovjesništva.
Ova, treća tačka je veoma bitna, obimna i duboka, i vezana je uz funkcije vjerovjesništva. Stoga ćemo je odložiti do nekog drugog vremena, ako Bog da, i zasad zatvoriti ovo poglavlje.

Četvrta tačka: Snova postoje tri vrste: dvije od njih spadaju u اَضْغَاثُ اَحْلاَمٍ “zbrkane snove”, kako ih je nazvao Kur’an-i kerim, i ne zavrjeđuju da se tumače, niti su bitni iako imaju značenje. Jer, u njima je viđenje ili poteklo iz predstave koju stvara sposobnost mašte kod čovjeka kojeg zadesi poremećaj u naravi, i sklapa je prema vrsti tog poremećaja, ili je poteklo iz sjećanja na neke uznemirujuće događaje što ih je čovjek vidio tog dana, ili dan ranije, ili čak prije godinu-dvije. Mašta ih preoblikuje i predstavlja i daje im formu.
Ove, dakle, dvije vrste su اَضْغَاثُ اَحْلاَمٍ “zbrkani snovi”, i ne zaslužuju da se tumače.
Treća vrsta su istiniti snovi.
Božanska rafiniranost koja se nalazi u ljudskoj biti dolazi u vezu sa Svijetom nespoznajnog i otvara prozor u njega, nakon što zaustavi i stavi izvan djelovanja osjetila i čula koja su vezana za Pojavni svijet i koja se šeću njime. Kroz taj prozor ta Božanska rafiniranost proniče u događaje što se spremaju za dešavanje i ponekad naiđe na ukaze iz Levh-i mahfuza ili neki od uzoraka iz Božijeg određenja te vidi neke stvarne događaje. Međutim, mašta ponekad ima kontrolu nad tim događajima i navlači im odjeću raznih prizora i formi. Ove vrste snova ima mnogo podvrsta i nivoa i ponekad se ostvari isto što osoba vidi u snu, ponekad se događaj pojavi iza prozirnog zastora, a ponekad bude prekriven debelim i gustim zastorom.
U vjerodostojnom hadisu se spominje da su snovi koje je snivao Časni Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u početku Objave bili jasni, istiniti i očigledni kao praskozorje.

Peta tačka: Istiniti snovi označavaju izoštrenu sposobnost predosjećaja. Taj je osjećaj manje-više prisutan u svakom čovjeku, pa i u životinjama.
U jedno vrijeme sam pronašao da pored unutarnjih i vanjskih osjetila postoje u čovjeku i životinjama još dva čula, koja su dva predosjećaja. Ta dva čula su nagon i pobuda, koji su poput dvaju poznatih čula vida i sluha, odnosno, jedno od njih potiče, a drugo stimulira.
Sljedbenici zablude i filozofije zbog svoje gluposti pogrešno ta dva slabo poznata čula nazivaju “prirodnim instinktom”. Naprotiv, ne radi se tu o prirodnom instinktu, nego o nekoj vrsti Božanskog nadahnuća kojim Božije određenje pogoni čovjeka i životinje.
Pa, npr., kada mačka ili neka od sličnih životinja izgubi vid, ona tim poticajem Božijeg određenja potraži određenu vrstu biljke i njome obloži oči, kako bi se izliječila.
Tako isto orlovi i slične ptice grabljivice, koji su poput čistača zemljine površine od leševa ptica selica, znaju kad se leš neke životinje nalazi i na udaljenosti cijeli dan putovanja i tim ga nagonom iz Božijeg određenja i nadahnućem iz predosjećaja pronalaze.
Također, i pčelica koja tek dođe na svijet, mlađa od jedan dan života, prelijeće razdaljinu cijelog dana putovanja u zraku, a zatim se vraća u svoju košnicu ne gubeći trag. Čini to po nagonu Božijeg određenja i nadahnućem tog nagona i pobude.
Čak i svaki čovjek često doživi da, kad spomene ime neke osobe, vrata se otvore i upravo osoba o kojoj je riječ neočekivano i nenajavljeno se pojavi na njima. A u jednoj kurdskoj poslovici se kaže:
نَاڤِ گُرْبِينَه پَالاَنْدَارْ لِى وَرِينَه   “Ako spomeneš vuka, spremi oružje, jer on dolazi” (tj. Mi o vuku, a vuk na vrata).
Znači da to Božansko rafinirano pomagalo, kroz sposobnost predosjećaja, pruža opći dojam dolaska dotične osobe, ali budući da svjesni um to ne shvata, čovjek to ne radi ciljano i namjerno, već bude naveden da govori o njoj, a da nije svjestan toga.
Pronicljivi ljudi to tumače nečim što sliči ukazu nadnaravne počasti, kerametu. Čak sam i ja bio u situaciji da posjedujem izoštren osjećaj ove vrste, i htio sam postaviti to stanje u okvire pravila i odrediti ga načelima, ali nisam uspio. Međutim, kod pobožnih i dobrih ljudi, a naročito kod časnih evlija, taj osjećaj je mnogo intenzivniji i on pokazuje čudesne učinke i sposobnosti.
I, tako, u istinitim snovima postoji naginjanje običnih ljudi nekoj vrsti evlijaluka time što, poput evlija, usniju neke stvari iz budućnosti i iz nespoznajnog.
A kako je spavanje sa gledišta istinitih snova kod običnog naroda u poziciji jednog od nivoa evlijaluka, tako isto je za sve ljude uopće ono jedna vrsta ugodne zabave, divne Božanske izložbe, poput filmskih scena. Međutim, onaj ko posjeduje lijep ahlak, razmišlja lijepo i vidi lijepe slike i usnije lijepe prizore, nasuprot onoga ko ima loš karakter i razmišlja ružno, te stoga i vidi samo loše i ružne prizore.
Isto tako, san je jedan prozor koji iz Pojavnog svijeta gleda u Svijet nespoznajnog. To je za prolazne ljude čiji je djelokrug ograničen jedno otvoreno i široko polje, koji stekne neku vrstu vječnosti, tako da prošlost i budućnost postanu poput sadašnjosti. On je i odmaralište za bića koja posjeduju duh, izmučena pod teškim životnim tegobama i obavezama.
Zbog tih i sličnih tajni, Kur’an-i kerim upućuje u stvarnost sna u brojnim ajetima, poput Njegovih, uzvišen je On, riječi:
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًاI san vaš počinkom učinili.” (An-Naba’: 9)

Šesta, najbitnija tačka
Kod mene je porasla, do stepena nepobitne izvjesnosti i potvrđena mnogim životnim iskustvima, činjenica da su istiniti snovi neupitan dokaz da Božije određenje obuhvata svaku stvar.
Kod mene su ti snovi, a naročito posljednjih nekoliko godina, dostigli stepen pune potvrde i nepobitnosti. Jer, noću bih usnio i najnebitnije razgovore, najbeznačajnije komunikacije i najsitnije pojedinosti koji će se desiti sljedećeg dana. Noću sam ih čitao ne jezikom, nego očima, te sam stekao uvjerenje da su događaji u snu zapisani i određeni prije nego što se dese.
Ta iskustva što su mi se dešavala nisu dolazila sporadično, niti se radilo o nekih stotinu iskustava, nego ih je bilo hiljadu. U snu bih vidio osobe o kojima uopće nisam razmišljao i pitanja koja mi nisu padala na um, i sljedećeg dana dotične osobe bih vidio i dotična pitanja bi se odvijala, uz neznatno tumačenje, na javi. To znači da je i najsitniji događaj određen i zabilježen u Božijem određenju prije nego što se desi, tako da uopće nema nikakve slučajnosti. Sva dešavanja nisu ni spontana, niti nasumična.

Sedma tačka: Značenje tvoga blagoslovljenog sna što nagovještava dobro, dobro je za nas i za naš rad na polju Kur’ana. Vrijeme ga je već iskazalo i još ga iskazuje, i nije preostalo potrebe da ga mi tumačimo. Uz to, dio tog tumačenja se već pojavio u stvarnosti.
Ako pomno pogledaš, uvidjet ćeš to. Mi ćemo, ipak, ukazati samo na neke crtice. Hoću reći, mi ćemo izložiti jednu stvarnost, a doživljaji koji su bliski tvome snu jesu prikazi te stvarnosti.
To je: ta široka poljana jeste islamski svijet, a džamija na njegovom kraju jeste oblast Isparte. Muljava voda pomiješana s blatom jeste ustajala baruština sadašnjeg stanja ukaljanog primitivizmom, novotarijama i nazatkom. To da si se ti, Allahovom dobrotom, spasio od toga i da se nisi ukaljao te da si brzo stigao u džamiju pokazuje da ćeš ostati neukaljan i neiskvaren i da ti srce neće zahrđati pa ćeš doći u posjed kur’anskih svjetala prije ostalih ljudi.
Malobrojni džemat u džamiji jesu prenosioci Riječi, poput Hakija, Hulusija, Sabrija, Sulejmana, Rušdija, Bećira, Mustafe, Alija, Zuhdija, Lutfija, Husreva, Rifeta... Malo postolje je seoce Barla, a visoki glas je ukaz na snagu Riječi i na brzinu njihovih širenja.
Što se tiče mjesta koje ti je pripalo u prvom safu, to je mjesto koje ti je ostavio Abdurrahman. A sklop što nalikuje instrumentima bežičnog prijenosa jeste aluzija na širenje pouka imana u sve krajeve cijelog svijeta i njezino slušanje tamo; to će se značenje, ako Bog da, u potpunosti ostvariti u budućnosti. Jer, njezini pojedinci su u sadašnje vrijeme poput sićušnog sjemenja i, s Allahovim dopustom, oni će postati poput gorostasnog stabla i poput radiostanice.
Mladić pod ahmedijom simbolizira mladića iz redova onih koji šire Poslanice i jedan je od učenika. On će biti rame uz rame s Hulusijom, i možda ga i nadmašiti. Ja mislim na jednog od njih, ali ne mogu biti siguran. Taj će se mladić istaknuti na tom polju snagom evlijaluka.
A ostale crtice možeš umjesto mene protumačiti ti sâm.
Dugački razgovor s vama je ugodan, umjesan i prihvatljiv, stoga sam ja oduljio, a možda i pretjerao, govoreći o ovoj oskudnoj temi. Međutim, budući da sam započeo istraživanje u namjeri da ukažem na komentar kur’anskih ajeta koji se tiču sna, ta preopširnost će, ako Bog da, biti oproštena i možda se neće ni smatrati pretjeranom.

Na početak