ima dokaza za one koji imaju razuma

  • Klikova: 1636
ima_dokaza_za_one_koji_imaju_razumaPRVA ODLIKA RJEČITOSTI
Kur’ani-Kerim svojim nadnaravnim načinom izlaganja razastire postupke Sanii-Zuldželala i izlaže Njegova djela pred pogledom, a zatim iz tih postupaka i djela izvodi Božija imena ili ustanovljava neku od temeljnih namjena Kur’ana, kao što su ahiretsko okupljanje i Jednoća Boga.
Primjer prvog smisla:
On je za vas sve što postoji na Zemlji stvorio, zatim se je na nebo usmjerio i kao sedam nebesa ga uredio; On je Znalac svega.” (Al-Bekara: 29)
Primjer drugog:
Zar nismo Zemlju učinili posteljom; i planine stupovima; i vas stvorili u parovima”, sve do riječi: “Dan razlučivanja zaista je već određen.” (An-Naba’: 6-17)
Dakle, u prvom ajetu Kur’an izlaže značajna Božanska djela koja svojim svrhama i konstrukcijom dokazuju Allahovo znanje i moć; on ih navodi kao premise jednog bitnog zaključka i uzvišenog cilja, a zatim izvodi Allahovo ime Alim.
A u drugom ajetu Kur’an navodi Allahove najistaknutije postupke i vrhunska djela, te kao zaključak izvodi ahiretsko okupljanje, a što je “Dan razlučivanja”, kako je to pojašnjeno u Trećoj tački Prvog zračka Prve baklje.
DRUGA CRTICA SNAGE IZRAZA
Časni Kur’an razastire tkanine iz Božijeg umijeća i izlaže ih pogledima ljudi, a zatim ih slaže i umotava u svitke sadržane u Božijim Lijepim Imenima ili ih, pak, preporučuje razumu.
Između primjera za prvo jesu ajeti:
Upitaj: ’Ko vas hrani s neba i iz zemlje, čije su djelo sluh i vid, ko izvodi živo iz neživog, a u neživo pretvara živo, i ko upravlja svime?’ Reći će: ’Allah!’, a ti reci: ’Pa zašto Ga se, onda, ne bojite?’; to vam je Allah, Gospodar vaš istinski! (Junus: 31-32)
Kur’an, dakle, najprije pita: Ko je taj koji je priredio nebo i Zemlju, i učinio ih ležištima i skladištima vaše opskrbe, te je iz jednog spustio kišu, a iz drugog dao da isklijava sjemenje? I ko to mimo Allaha može učiniti ogromno nebo i Zemlju poput dva rizničara poslušna njegovoj vlasti? Sva zahvala i pohvala, dakle, pripada jedino Njemu!
U drugom odjeljku kaže: I ko je vlasnik vaših čula sluha i vida, a koji su vaši najdragocjeniji organi? Iz koje ste ih to vi radionice ili dućana nabavili? Samo Onaj Koji vam je dodijelio ta fina čula vida i sluha jeste vaš Gospodar! On vas je stvorio i uzgojio, i vama ih darovao. Prema tome, jedino i isključivo taj Rab jeste zaslužan da bude obožavan, i to ne zavrjeđuje niko drugi.
A u trećem odjeljku kaže: I ko oživljava stotine hiljada pomrlih zajednica kao što oživljava i Zemlju? Ko je to mimo Istinitog Allaha, Stvoritelja svemira, sposoban izvesti taj čin? Bez sumnje, On je taj Koji to čini, i On je taj Koji oživljava mrtvu Zemlju. A pošto je On Hak, onda kod Njega neće propasti ničija prava, i poslat će vas na Vrhovni sud, i oživjet će vas kao što oživljava Zemlju.
U četvrtom odjeljku saopćava: Ko to mimo Allaha može upravljati poslovima ovog ogromnog svemira te pravilno i skladno urediti vlast nad njime s lahkoćom uređenja jedne palače ili grada? S obzirom da ne postoji niko drugi, samo je Allah, onda proizlazi to da u moći koja je sposobna upravljati ovim ogromnim svemirom sa svim nebeskim tijelima u njemu, i s lahkoćom i jednostavnošću, nema nikakve nesavršenosti, niti ona ima potrebe za bilo kakvim sudionikom ili pomoćnikom. Jer, ta moć apsolutna je i nesputana bilo kakvim ograničenjem, te ne dozvoljava da bilo ko mimo Njega upravlja poslovima ovog ogromnog svemira, na način kao što se upravlja sićušnim stvorenjima. Stoga ste prisiljeni odgovoriti “Allah”.
Primijetit ćeš to da prvi i četvrti odjeljak saopćavaju “Allah”, drugi saopćava “Gospodar”, dok treći saopćava “Istiniti”. Sad možeš shvatiti obim nadnaravnosti na mjestu u izjavi:
To vam je Allah, Gospodar vaš Istiniti.”
Na ovaj način Kur’an spominje značajne postupke Slavljenog Allaha, kao i rukotvorine Njegove moći, a zatim spominje i izvor odakle se upravlja tim veličanstvenim djelima i rezultatima tkanja riječima:
To vam je Allah, Gospodar vaš Istiniti.” Drugim riječima: Kur’an spominje ishodište i porijeklo tih značajnih djela kroz spomen Božijih imena Allah, Gospodar i Istiniti.
A između primjera drugog (odnosno preporuke razumu) jeste ajet:
اِU stvaranju nebesa i Zemlje, smjeni dana i noći, lađi što morem plovi s koristima za ljude, vodi što je Allah s neba spušta te njome oživi zemlju nakon mrtvila njezina i rasije na njoj svakolika živa bića, u promjeni vjetrova i u oblacima koji pokorno između neba i Zemlje lebde, ima dokaza za one koji imaju razuma.” (Al-Bekara: 164)
Kur’an u ovom ajetu spominje manifestiranje suverene Božanske vlasti kroz stvaranje nebesa i zemlje, a što ispoljava ukaze Allahove savršene moći i grandioznosti Njegovog Božanskog gospodarenja, te svjedoči Njegovu jednoću. On navodi ukazivanje gospodarenja u smjeni noći i dana, ukazivanje milosti u potčinjavanju lađe i njezinog plova po moru, što je jedno od glavnih instrumenata društvenog života, ukazivanje grandioznosti moći u spuštanju vode što potiče život, s neba na obamrlu zemlju, i njezinom oživljavanju zajedno sa svim njezinim zajednicama, čija brojnost nadmašuje stotine hiljada, te je učinivši poput izloga čudesa i neobičnosti, isto kao što spominje ukazivanje milosti i moći u stvaranju bezbroja raznih životinja od proste zemlje, i kao što spominje ukazivanje milosti i mudrosti u dodjeljivanju vjetrovima uzvišenih funkcija, poput oprašivanja biljaka i omogućavanja njihovog disanja, i u njihovom iskorištavanju za poticanje i reguliranje disanja živih bića, te kao što spominje ukazivanje Božijeg gospodarenja u potčinjavanju, nagomilavanju i rasturanju oblaka koji su obješeni između neba i Zemlje, kao da su vojnici pod komandom, što se razilaze, a zatim okupljaju kako bi primili zapovijedi na ogromnoj smotri.
Na ovaj način, nakon izlaganja tkanina iz Božanskog stvaralaštva, Kur’an navodi razum da u detalje upoznaje njihove činjenice i saopćava:ima dokaza za one koji imaju razuma”, povevši time za uzde razum da pažljivo razmatra, te ga probudivši da razmišlja.

"Riječi"- Bediuzzaman Said Nursi

Na početak