najzlonamjerniji neprijatelj tvoj jeste nefs

  • Klikova: 844
info najzlonamjerniji neprijatelj tvoj jeste nefsNAJZLONAMJERNIJI NEPRIJATELJ TVOJ JESTE NEFS
“U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!”
 Jedan od smislova ajeti-kerima:
“Zaista duša nagoni na zlo” (Jusuf: 53), i hadisi-šerifa: 
“Najzlonamjerniji neprijatelj tvoj jeste nefs između dva tvoja boka!”
Tačno, onaj ko voli svoj nefs – ukoliko je to nepročišćeni nefs koji nagoni na zlo – i oduševljava se njime, ne voli nikog drugog. Čak i ako naizgled pokazuje ljubav prema nekom, ne voli ga iz dubine srca, već ga, vjerovatno, voli iz interesa i zbog očekivanih pogodnosti. Taj se stalno pokušava umiliti i omiliti drugima, i trajno nastoji izazvati njihovo divljenje, poričući svaku svoju manjkavost i ne pripisujući sebi bilo kakav nedostatak. Naprotiv, poput advokata, staje u svoju odbranu i dokazuje svoju nedužnost te se hvali preko mjere, čak i lažima, kako bi sebe prikazao besprijekorno čistim od svake mahane i nedostatka. Sebe veliča do nivoa svetosti, a dospije dotle da na njega bude primjenljiv opis iz ajeti-kerima:  
“koji je strast svoju za boga svog uzeo” (El-Furkan: 43).
Kod tog se – ovisno o njegovom stepenu – na njega spuštaju šamari iz tog ajeti-kerima, pa se njegovo hvalisanje izokrene u saznanje da ga ljudi izbjegavaju, a njegovo nastojanje da zadobije njihovu naklonost pretvori se u njihovu odvratnost prema njemu, i naiđe na razočarenje suprotno od svojih očekivanja.
Usto, on upropasti i iskrenost time što je u ahiretska djela umiješao pretvaranje i izvještačenost, te bude savladan svojim strastima, prohtjevima i čuvstvima, koji ne sagledavaju posljedice niti razmišljaju o ishodu, već su zaluđeni trenutačnim uživanjem. Čak mu nekad njegovi razvratni prohtjevi nude opravdanje za postupke koje čini radi užitka, a koji ne potraje ni sahat, nakon kojeg u zatvoru mora provesti cijelu godinu. Nekad trpi i deset godina pravedne kazne zbog zadovoljenja osvetničkog duha i zbog ostrašćenosti koja ne potraje ni minutu. Njegov primjer bude poput primjera nesavjesnog djeteta koje ne cijeni vrijednost čitanja i učenja iz Mushafi-Šerifa, već ga proda za jeftini komadić halve. Jer, dotični svoja dobra djela, koja su dragocjena poput dijamanta, troši i razmjenjuje za svoje užitke i egoizam što po svojoj bezvrijednosti nalikuje komadićima stakla, i to zbog naslađivanja svojih osjećanja i zbog udovoljavanja svojim strastima i žudnjama. On tako doživljava nenadoknadiv gubitak tamo gdje je, ustvari, za očekivati da stekne ogromnu dobit.

MOJ ALLAHU, SAČUVAJ NAS OD ZLA NAGONSKOG NEFSA I OD ŠEJTANA I OD ZLA DŽINSKOG I LJUDSKOG!

Na početak