jedno divno ugostilište

  • Klikova: 1083
info jedno divno ugostilisteDRUGA ČINJENICA: Činjenica milostivnosti
Njezin je smisao da postoji neko ko je ovu Zemlju nama učinio – kao što je to i vidljivo pred našim očima – jednim divnim ugostilištem, i zatrpao je hiljadama darova milosti, i s tom nam milošću razastro sofru što sadrži na stotine hiljada raznovrsnih ukusnih jela spremljenih za tu gozbu; a zemaljsku nam utrobu – svojom milošću i mudrošću – učinio ogromnim i bogatim skladištem za hiljade njegovih dragocjenih blagodati. Allah dž.š., nas uzgaja s krajnjom milošću, tako što Zemlju u toku njezinog godišnjeg ciklusa, iz svijeta nevidljivog nakrcava – kao da je trgovački brod – stotinama najodabranijih i najfinijih vrsta robe od životne važnosti za čovjeka. Allah dž.š., nam je svake godine šalje poput utovarene lađe ili teretnog voza, te je svako njezino proljeće poput konvoja što prevozi našu opskrbu i odjeću. A da bismo osjetili korist svih tih poklona i blagodati, podario nam je i na stotine, pa i hiljade apetita, potreba, želja, osjećaja i čula..
Tačno, u Zračku četvrtom, koji razrađuje ajeti-kerim “Dovoljan je nama Allah, i divan starješina”, pojašnjeno je i potvrđeno kako nam je Allah dž.š., Slavljen je On, podario želudac da bismo mogli probavljati bezbroj jela i njima se naslađivati. Allah dž.š., nam je usavršio život da bismo njegovim osjetilima mogli koristiti neizmjerne blagodati rasprostranjene po cijelom ovom ogromnom pojavnom svijetu, te kao da je i on sam jedna razastrta sofra blagodati. Počastio nas je, Slavljen je On, ljudskom naravi, da bismo njezinim brojnim sredstvima – poput razuma i srca – kušali bezbrojne darove materijalnog svijeta i svijeta duhovnosti, koje mi i kušamo. Poučio nas je i islamu na način da poprima svjetlo iz beskrajnih riznica svijeta nevidljivog i pojavnog svijeta. Uputio nas je i u iman, da se njime okoristimo i prosvijetlimo iz neodredive količine svjetala i poklona ovoga svijeta i ahireta. Ovaj, tako, svemir izgleda poput jednog živopisnog i uzdignutog dvorca, ukrašenog iz nepregledne milosti najizuzetnijim stvarima i izlošcima, čiji su ključevi od bezbrojnih riznica i nepreglednih odaja predani u ruke čovjeku, dok su u njegovu narav pohranjene sve potrebe i osjećaji, nužni za stjecanje pune koristi iz svega što je u tom dvorcu.
Allahova dž.š., Milost, dakle, koja zajedno obuhvata i dunjaluk i ahiret, i svaku stvar, svakako da je jedan od odraza Jednoće u toj Jedinstvenosti. Odnosno, upravo kao što i obuhvatanje sunčeve svjetlosti i njezino dopiranje do svega što mu je izloženo, jedan je izvanredan primjer “jednoće”, tako isto i upijanje sunčeve svjetlosti, toplote i njezinih sedam boja, i njihovo prelamanje u svakoj prozirnoj i sjajnoj stvari, prema njihovoj prijemčivosti, primjer je “jedinstvenosti” sunca. Stoga onaj ko ugleda sunčevu svjetlost što obasjava svijet, zaključuje da je zemaljsko sunce jedno; a posmatrajući refleksiju tople sunčeve svjetlosti u svakoj blistavoj stvari, čak i u kapljicama, može izjaviti da je sunce jedinstveno, tj. da je ono po svojim svojstvima blisko svakoj stvari, te se ogleda u zrcalu srca svake stvari.
Kako god stvari stoje u odnosu na ovaj primjer, tako i sveopća obuhvatnost milosti Veličanstvenog Milosnika Allaha dž.š., poput svjetlosti, ističe Jednoću tog Milosnika i odsustvo postojanja ortaka Allahu dž.š., sa bilo kojeg gledišta. Ujedno i prisustvo odraza svjetlosti većine Imena tog Milosnika, i svojevrsnog manifestiranja Allahove dž.š., nepovredive Biti u svemu, naročito u živim bićima, a posebno u čovjeku – budući da je Milosnik ispod plašta Svoje široke i sveobimne milosti svakom pojedincu dodijelio svestran život, što mu omogućava da se njime okrene prema cijelom svemiru i zasniva veze i spone s njime – potvrđuje jedinstvenost Allaha dž.š., tog Milosnika, Slavljen je, i Njegovu prisutnost kod svega, te da je “On”, Koji svemu čini sve što mu je potrebno.
Tačno, kao što Allah dž.š., taj Milosnik jednoćom i sveobimnošću Svoje milosti pred cijelim svemirom ispoljava dostojanstvo i eleganciju Svoje veličine, tako isto i manifestiranjem Svoje jedinstvenosti u svakom živom biću, a posebno u čovjeku, i sabiranjem svih primjera tih blagodati te njihovim usađivanjem u udove i organe tog živog bića i njihova ustrojstva, i učinivši da ta pojedina individua zauzima – sa izvjesnog gledišta – cijeli svemir poput svog doma i utočišta bez fragmentiranja. Allah dž.š., obznanjuje prefinjenost Svoje ljepote i daje predstavu o koncentriranosti svih vrsta Svojih dobročinstava u čovjeku.
Uzmimo za primjer dinju: u svakoj se njezinoj sjemenci nalazi ista ta dinja. Stoga, Stvoritelj te jedne sjemenke, nužno je Allah dž.š., Onaj ko je stvorio i lubenicu, jer On tu košpicu izvodi iz lubenice, sastavi je i učini da se ona oformi po specijalnim znanstvenim mjerilima i po zakonima Svoje lične mudrosti. Ne postoji apsolutno ništa što je moćno proizvesti tu košpicu, osim jedinog izumitelja te lubenice. Ustvari, i pomisao da je neko drugi proizvede je apsurdna. Iz ovoga slijedi da je svemir – manifestacijom Allahove dž.š., milosti – poput jednog drveta ili bašče, a zemlja poput ploda i lubenice; dok živo biće i čovjek jeste poput sjemenke. Stoga, neizbježno je da Stvoritelj i Gospodar najsićušnijeg živog bića bude Allah dž.š., Onaj koji je Stvoritelj cijele zemlje i cijelog svemira.
Iz prethodnog zaključujemo:
Izvođenje i razvijanje svih skladnih oblika svih bića iz proste materije – činjenicom Allahovog dž.š., razdjeliteljstva koja je sveobuhvatna – aksiomatski potvrđuje Jednoću. Također, i odgajanje svih živih bića, koja su došla u postojanje i ušla u dunjalučki život, a posebno novopridošlih – činjenicom Allahove dž.š., milostivosti što obuhvaća sve – sa savršenom regularnošću, te dopremanje i osiguravanje njihovih nužnih životnih potrepština, bez izostavljanja bilo koga, te sveprisutnost te iste milosti i njezino dostizanje do svakog pojedinca, na svakom mjestu, i u svakom trenu, aksiomatski razotkriva Jedinstvo, a također pokazuje i Jednoću u tom Jedinstvu.
Budući da su Poslanice Nura jedna od manifestacija dvaju Lijepih imena, “Mudri” i “Milostivi” i pošto se pojašnjenje rafiniranih smislova činjenice “milosti” i njezinih manifestacija, uz njihovu potvrdu, pojavljuje na više mjesta u Poslanicama, mi smo ovdje skratili i ukazali na njih ovom kapljicom iz tog morskog prostranstva.

"Zračci" - Bediuzzaman Said Nursi

Na početak