I Sunce se kreće do određene svoje granice, to je određenje Silnog i Sveznajućeg

  • Klikova: 947

“I Sunce se kreće do određene svoje granice, to je određenje Silnog i Sveznajućeg.”
(Ja-Sin: 38)
Sunce, koje je svjetiljka ovog svemira, jedan je prozor koji blješti i isijava svjetlošću, a kroz koji sva bića vide činjenicu postojanja i jednoću Stvoritelja svemira.Dvanaest nebeskih tijela, zajedno s našom Zemljom, što ih nazivamo sunčevim sistemom, kreću se po jednom izvrsnom poretku, savršeno mudro osmišljenom i precizno uravnoteženom, uprkos činjenici da se uveliko razlikuju jedno od drugog po veličini, masi i obimu, i uprkos velikoj različitosti u udaljenosti od sunca, te uprkos velikoj neujednačenosti u putanjama i brzini kretanja. Da, uprkos svemu tome, planete se kreću po svojim putanjama ploveći čvrsto vezane uz Sunce, a za koje su usidrene Božanskim zakonom što ga astronomi nazivaju “gravitacijom”. Dakle, one se kreću po precizno utvrđenom sistemu, bez greške, bez ijedne sekunde poremećaja, i u potpunosti slijede Sunce, apsolutno poslušne ovom zakonu, kao što klanjači poslušno slijede imama na namazu. Ovo je, u jednom širem i obimnijem kontekstu, neprikosnoven dokaz veličine Božije moći i jednoće Njegovog gospodarenja. Ukoliko si u stanju sam procijeniti značaj ove činjenice, uvidjet ćeš kolika je grandioznost i mudrost potrebna da bi se ta kruta nebeska tijela i te ogromne mase, a koje nemaju svijesti, stavile u pokret i okretale po vrhunskim mjerilima i u savršenoj ravnoteži, s krajnjom mudrošću, jer, iako imaju zasebne forme, prevaljuju različite razdaljine, imaju različite načine kretanja, te da bi se, nakon toga, sve skupa držalo pod kontrolom i reguliralo po fenomenalnom i divnom poretku!Ukoliko bi slučajnosti bila dopuštena ikakva prilika da se, makar i u neznatnoj mjeri, umiješa u ove ogromne procese, takvo što uzrokovalo bi razaranja svemirskih razmjera, a što bi uništilo svemir.Jer, kad bi slučajnosti bilo omogućeno da se poigra, desilo bi se to da neka od ovih ogromnih planeta zastane – bez ikakvog razloga – i iskorači iz svoje orbite, a što bi otvorilo mogućnost za beskrajni niz sudara među planetama. Zamisli razmjere zastrašujuće katastrofe uzrokovane sudarom planeta masivnijih od naše Zemlje hiljadu puta!Prepustivši čudesne i neobične fenomene sunčevog sistema Allahovom sveobuhvatnom znanju, mi ćemo svoj pogled okrenuti ka razmatranju naše Kugle zemaljske, a koja je jedna od tih dvanaest potčinjenih planeta i jedan od zrelih plodova stabla sunčevog sistema. Vidimo kako je ova naša planeta potčinjena Božijoj komandi, kao što smo to izložili i u Pismu trećem, a kako bi obavljala uzvišenu službu i vršila obimne funkcije tokom dugotrajnog kretanja i kruženja. Tako ona obilazi oko Sunca kako bi svojim kretanjem i obrtanjem istaknula grandioznost Gospodara, i Njegovu Božansku vladavinu, i savršenost Njegove milosti i mudrosti. Naime, time je Zemlja poput ogromne lađe Gospodara svjetova, natovarene čudesima Njegovog stvaralaštva. Odnosno, ona je poput pokretnog staništa živih i svjesnih bića, Njegovih robova, koje je nastanio tu, i koje na njoj izvodi na izlet i šetnju po krajevima ovog svemirskog prostora.I mjesec, također, jeste poput kazaljki na sahatu, privezanih za Zemlju, što nam pokazuju vrijeme i doba. A pored zaduženja da bude zemaljski sahat, određene su mu i druge funkcije, u drugim položajima ovog svemira.Tako postaje jasno to da su ovoj našoj blagoslovljenoj planeti dodijeljene prefinjene svrhe i uzvišene funkcije na tom njezinom putovanju, što kroz njezina stanja i položaje potvrđuje, dokazuje i pruža svjedočanstvo snažno i ogromno koliko i Kugla zemaljska o postojanju i jednoći Apsolutno Moćnog. I ostale planete mogu se usporediti s našom Zemljom.Pored toga, čin kojim su planete mudro postavljene da obilaze oko Sunca, i njihovo vezivanje nevidljivom sponom, zvanom gravitacija, za Sunce, a nakon toga reguliranje njihovog obrtanja i koordiniranje njihovih položaja, nemoguće je izvesti bez uredbe Moćnog i Mudrog. Usto, stavljanje Sunca sa svim svojim planetama u kretnju zapanjujućom brzinom kojom razdaljinu u iznosu pet sahata prevaljuje za jednu sekundu, prema procjeni znanstvenika, u smjeru sazviježđa Herkules, odnosno u smjeru Sunca Sunaca, dešava se isključivo po zapovijedi Suverenog Vladara bespočetnosti i vječnosti, i Njegovom apsolutnom moći. To je kao da On, Slavljen neka je, izvodi discipliniranu armiju i vojnike sunčevog sistema na vojne manevre, a kako bi pokazao svemoć Svojeg gospodarenja svim svjetovima.Pa, o ti koji smatraš da si nešto saznao o svemiru! Koja slučajnost može da se uplete u ovako ogromnim i bitnim stvarima? Ruka kojeg uzročnika može dostići do ovoga? Ili da im se bilo kakva druga sila čak i približi? Hajde reci!Zar vjeruješ da bi ovako Silni i Uzvišeni Suvereni Vladar dozvolio bilo kome drugom da se miješa u Njegovu moćnu vlast, te da bi tako pokazao slabost i nedostojnost?Posebno, da li vjeruješ da je moguće da On, Slavljen neka je, prepusti u ruke drugih kontrolu nad živim bićima, a koji su plod svemira i njegov krajnji ishod i rezultat, njegov ekstrakt?! Zar misliš da će uplesti bilo koga?Posebno, da li je moguće da će čovjeka, koji je jezgro svih tih plodova, Njegov najsavršeniji proizvod i namjesnik na Zemlji, te počasni gost kod Suverenog Vladara, dakle, da li je moguće da će čovjeka prepustiti na volju prirodi i slučajnosti, te tako do dna srozati veličinu Svoje suverene moći i savršenstvo mudrosti? Bože sačuvaj, nikako!Said Nursi - Riječi

Na početak