vjera u Božiju jednoću

  • Klikova: 1545
vjera_u_Boziju_jednocuvjera u Božiju jednoću

Znaj!
Najočigledniji dokaz Muhammedovog, sallallahu alejhi ve sellem, vjerovjesništva jeste vjera u Božiju jednoću. Upravo on, naš sejjid Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, istaknuo je bajrak Božije jednoće na svim nivoima iznad glava svih bića. On je glasnik vjere u Božiju jednoću na svim položajima pred očima cijelog svijeta. On je u detalje razradio i nauk što su ga prijašnji vjerovjesnici, a.s., dostavili u sažetku.
Dakle, u stvarnosti i snazi potvrde Božije jednoće je stvarnost i legitimitet njegovog vjerovjesništva.

Znaj!
Sav ovaj dekor, perfekcija, divni pejzaži i estetika, gospodska finoća i Božanska grandioznost moraju imati promatrača koji uživa u njima i divi im se. Razmišljajući o njima i razgledajući njihove dosege i ljepote, on prenese svoju misao na veličanstvenost, sposobnost i savršenost Onoga Koji je to stvorio i koji time vlada.

Opširnije: vjera u Božiju jednoću

Lijepa Božija Imena

  • Klikova: 1133
info allahu ehadLijepa Božija Imena
Trideseti odsjaj Pisma trideset prvog
Sastoji se od šest tačaka
Ova vrijedna lekcija jedan je od plodova zatvora Eskišehir i jedan od učinaka njegove jusufovske medrese, kao što je i Poslanica o plodu bila plod kojim je urodio zatvor Denizli te kao što je i poslanica El-hudždžetu’z-zehra bila djelotvorna lekcija procvjetala u zatvoru Afjon. Ova poslanica – Trideseti odsjaj – obuhvata istančane crtice smislova o temi šest Lijepih Božijih Imena koja su Allahovo Najveće Ime.
U dijelu koji se odnosi na Lijepa Imena El-Hajji-Kajjum (Vječno Živi i Samoodrživi), jednog od Najvećeg Allahovog imena, sadržane su veoma duboke i opširne teme koje neko možda neće moći sasvim shvatiti i sve iskusiti, ali, ipak, niko neće biti uskraćen niti će ostati bez udjela u koristi koje će iz njih steći. Najveće Allahovo Ime nije jedno i isto kod svakog, već se razlikuje i izdvaja. Tako, naprimjer, kod imama Alije, r.a., ono je pojam za šest Lijepih Imena: Ferd, Hajj, Kajjum, Hakem, Adl, Kuddus; kod imama Azama, Ebu Hanife, r.a., ono je pojam za dva imena: Hakem i Adl; kod šejha Gejlanija, ono je jedno Ja Hajju; a kod imama Rabbanija, r.a., ono je Kajjum itd.
Dakle, kod mnogih istaknutih velikana druga Lijepa Imena pojam su za Najveće ime.

Opširnije: Lijepa Božija Imena

ravnoteža i skladnost

  • Klikova: 2006
info ravnotea i skladnostZnaj! Jedna od vrhunskih odlika Kur’ana i dokaza njegove Božanske istinitosti i nedostižnosti jeste sljedeće:
on se pridržava svih nužnih pretpostavki Božije jednoće (Jednoća Bitka, Jednoća Atributa, Jednoća Imena i Jednoća Čina), i održava savršenu ravnotežu uzvišenih Božanskih činjenica. On sadrži i sve nužne pretpostavke Božijih Lijepih Imena i podržava skladnost među njima. On spaja i sva bitna svojstva gospodarskog i Božanskog položaja i ustanovljava simetriju među njima. Ova karakteristika se uopće ne može naći u djelima ljudskog uma, niti među proizvodima misli najznamenitijih mislilaca, od evlija koji stječu uvid u domene unutarnjih dimenzija stvari i filozofa iluminacije koji prodiru u skrivenu suštinu stvari pa do produhovljenih znalaca koji proniču u svijet nespoznajnog. Svi oni svojim skučenim pogledom ne mogu sagledati apsolutnu stvarnost, nego se osvjedoče u samo jedan njezin aspekt, i zaokupe se njime, posvete mu se i izoluju se u njemu te, rukujući njime, pretjeruju ili čine propuste. Time ravnoteža, skladnost i simetričnost budu poremećene.

Opširnije: ravnoteža i skladnost

jezgro srca

  • Klikova: 2979
info jezgro srcaPETI PLOD: O nefsu! Mnogo puta rekli smo to da je čovjek plod stabla stvaranja, i kao plod, on je najudaljeniji od sjemenke, najsadržajniji po svojstvima cjeline i ima sveobuhvatan pogled na sve, odnosno sadrži gledište jedinstva svega. Jer, on je stvorenje koje nosi jezgro srca, a licem okrenut je prema mnoštvu stvorenja, prema prolaznosti i prema dunjaluku. Međutim, pobožnost, a koja je vezivna tačka na sredini između polazišta i krajnosti, okreće lice čovjekovo s prolaznosti na vječnost, sa stvorenja na Stvoritelja, s mnoštva na jednoću, kao i s krajnosti na polazište.
Ukoliko bi jedan dragocjeni plod koji posjeduje svijest i koji uskoro treba proizvesti sjemenje ostao zadivljen sam sobom, pogledavši na živa bića niža od sebe, dakle, ukoliko bi se taj plod bacio ili ukoliko bi iz nemarnosti pao u njihove ruke, bez sumnje smrvio bi se i iščeznuo bi u njihovim rukama, te bi propao kao bilo koji drugi obični plod.
Međutim, ukoliko bi taj svjesni plod pronašao svoje uporište i uspio shvatiti to da će s gledišta jedinstva tog stabla kojeg skriva u svojem biću biti sredstvo održanja tog stabla, kao i sredstvo ispoljavanja i trajnosti njegove istine, onda bi i jedna sjemenka iz tog jednog ploda poprimila neprolaznu univerzalnost u sklopu trajnog i neprolaznog življenja.

Opširnije: jezgro srca

Ne volim ono što zalazi

  • Klikova: 1443

info  ne volim ono sto zalaziU vrijeme jacije, kad s vidika nestaje i svaki preostali trag dana te u njemu noć prekrije svijet, podsjećanje je i upozoravanje na Gospodarevo djelovanje “Onog Koji noć preobraća u dan“, a on je Moćan i Veličanstven u preokretanju one bijele stranice u ovu crnu. Podsjeća također i na Božanske procese “Onog Koji potčinjava Sunce i Mjesec“, a On je Mudri i Savršeni u preokretanju zelene i ukrašene stranice proljeća u bijelu i smrznutu stranicu zime. Ono također podsjeća i na Božanske poslove Stvoritelja smrti i života“, ukidanjem preostalih tragova – tokom vremena – stanovnika kabura s ovog dunjaluka i njihovim potpunim preseljenjem u drugi svijet. Vrijeme je to, dakle, koje podsjeća na uzvišeno djelovanje i na manifestiranje ljepote “Stvoritelja Zemlje i nebesa“, i na razotkrivanje drugog, prostranog, živopisnog, vječnog i ogromnog svijeta, a na smrt tjeskobnog, prolaznog i bezvrijednog dunjaluka, i na njegovo potpuno uništenje u strahovitoj agoniji.

Period je to – ili stanje – koji potvrđuje da Istinski Vladar ovog svemira i Obožavani i Onaj Koji je istinski vrijedan obožavanja i voljenja, ne može biti niko osim Onog u Čijoj je moći da noć, dan, zimu, ljeto, dunjaluk i ahiret preobraća s jednakom lahkoćom kao što je prelistavanje stranica neke knjige; On ispisuje i uspostavlja, briše i smjenjuje, a to je položaj samo Apsolutno Moćnog, a čija je vlast izvršna za sve.

Opširnije: Ne volim ono što zalazi

Na početak