iskren odnos

  • Klikova: 1410
info  iskren odnosDvadeset prvi odsjaj
Odnosi se na ihlas (iskren odnos)
Ovaj odsjaj prethodno je bio četvrta od sedam tema Sedamnaeste zabilješke Odsjaja sedamnaestog, ali je ona postala Druga tačka Odsjaja dvadesetog. Radi prikladnosti njene tematike (iskren odnos) i na temelju njene iluminacije, postala je Odsjaj dvadeset prvi i uvrštena je u Knjigu odsjaja.
(Ovaj odsjaj treba pročitati bar jednom svakih petnaest dana)
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! I ne prepirite se kako ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali! (El-Anfal: 46); I pred Allahom ponizno stojte! (El-Bekara: 238); Uspio je onaj ko je izbistri, a propao je onaj ko je uplijesni! (Eš-Šems: 9-10); I ne prodajite Moje Znakove za nešto što malo vrijedi! (El-Bekara: 41).
O braćo ahireta! O moji saputnici u službi Kur’ana! Znajte – a već znate – to da je iskren odnos u poslovima, a naročito onim ahiretskim, najbitniji temelj, najmoćnija sila, najpoželjniji zagovornik, najčvršće uporište, najkraća staza do stvarnosti, najblagotvornija duhovna dova, najčasnije sredstvo stizanja do ciljeva i najuzvišenija vrlina te najčišća pobožnost!

Opširnije: iskren odnos

ima dokaza za one koji imaju razuma

  • Klikova: 1636
ima_dokaza_za_one_koji_imaju_razumaPRVA ODLIKA RJEČITOSTI
Kur’ani-Kerim svojim nadnaravnim načinom izlaganja razastire postupke Sanii-Zuldželala i izlaže Njegova djela pred pogledom, a zatim iz tih postupaka i djela izvodi Božija imena ili ustanovljava neku od temeljnih namjena Kur’ana, kao što su ahiretsko okupljanje i Jednoća Boga.
Primjer prvog smisla:
On je za vas sve što postoji na Zemlji stvorio, zatim se je na nebo usmjerio i kao sedam nebesa ga uredio; On je Znalac svega.” (Al-Bekara: 29)
Primjer drugog:
Zar nismo Zemlju učinili posteljom; i planine stupovima; i vas stvorili u parovima”, sve do riječi: “Dan razlučivanja zaista je već određen.” (An-Naba’: 6-17)
Dakle, u prvom ajetu Kur’an izlaže značajna Božanska djela koja svojim svrhama i konstrukcijom dokazuju Allahovo znanje i moć; on ih navodi kao premise jednog bitnog zaključka i uzvišenog cilja, a zatim izvodi Allahovo ime Alim.

Opširnije: ima dokaza za one koji imaju razuma

govor jednog cvijeta

  • Klikova: 1586
 
devetnaesti-prozor-govor-jednog-cvijetaDEVETNAESTI PROZOR
Njega veličaju sedmero nebesa, i Zemlja, i oni na njima; i ne postoji ništa a da Ga ne veliča, hvaleći Ga.” (Al-Isra’: 44)
Tačno, kako god je Uzvišeni Tvorac položio bezbroj svrhovitosti i uzvišene smislove u nebeska tijela, te ukrasio nebesa riječima sunaca, mjeseci i nebeskih zvijezda, a kako bi iskazao Svoju uzvišenost i ljepotu, isto je tako, Slavljen neka je On, i u bića u atmosferi ugradio uzvišene mudrosti, okitio ih je visokim smislovima i vrhunskim svrhama, te kao da je atmosferu osposobio za govor riječima grmljavine, munja i kišnih kapljica, a kako bi kroz njih predstavio savršenost Svoje mudrosti i ljepotu Svoje milosti.
I kao što je On, Slavljen neka je, osposobio zemaljsku kuglu za to da se izražava smislenim porukama, učinivši je govorljivom kroz životinje i bilje, a koje su slatkorječive riječi, razasute po njoj, i tako svemu što postoji istakao savršenstvo Svoje kreativnosti, jednako je tako učinio i to da i same biljke i stabla progovaraju jezikom svojih listova, pupova i plodova, obznanjujući na taj način savršenstvo Svojeg stvaralaštva, kao i ljepotu Svoje milosti.

Opširnije: govor jednog cvijeta

koga slijediti?

  • Klikova: 2421
Ako volite Allaha, slijedite mene, i vas će Allah zavoljeti.DESETA TAČKA
“Reci: ‘Ako volite Allaha, slijedite mene, i vas će Allah zavoljeti.’”
U ovom ajeti-kerimu čudesna je fenomenalnost, jer su mnogobrojni smislovi nabrojani u sljedeće tri rečenice: ajeti-kerim kaže: “Ako vi budete vjerovali u Allaha, dž.š., vi ćete Ga voljeti; budući da Ga volite, radit ćete u skladu s onim što On voli; a to je, ustvari, vaše oponašanje onog kog On voli. Opet, vaše oponašanje Njegovog Miljenika nije ništa drugo doli slijeđenje njega, pa sve dok ga slijedite, Allah će vas voljeti. Pa vi svakako volite Allaha da bi i Allah zavolio vas!”
Tako, ove rečenice samo su neki uopćeni i sažeti smislovi ajeta, i stoga je ispravno reći to da je najviši i najuzvišeniji čovjekov cilj biti dostojan Allahove ljubavi. Tekst ovog ajeta ističe to da put ostvarenja tog najsvjetlijeg cilja jeste slijeđenje Allahovog Miljenika i postupanje po njegovom čistom sunnetu. Utvrdimo li u ovom poglavlju tri tačke, spomenuta činjenica jasno će se ukazati.

Opširnije: koga slijediti?

neke tajne

  • Klikova: 2231

RIJEČ JEDANAESTA

“U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!“
Tako mi sunca i svjetla njegova; i mjeseca kad ga prati; i dana kad ga vidljivim učini; i noći kad ga zakrije; i neba i Onog Ko ga sazda; i Zemlje i Onog Ko je ravnom učini; i duše i Onog Ko je stvori (...).“ (Aš-Šams)
Brate! Ukoliko želiš razumjeti neke tajne i zapis mudrosti svijeta, i zagonetku stvaranja čovjeka, i znakove suštine namaza, razmotri zajedno sa mnom ovu kratku i slikovitu pripovijest.
Postojao je jednom jedan suvereni vladar koji je imao znatno bogatstvo i ogromne riznice koje sadrže sve vrste biserja, dijamanata i smaragda, kao i druge veoma čudesne skrivene riznice. On je, također, posjedovao veoma široko znanje, savršeno razumijevanje, kao i sveobuhvatni pogled na neograničene i originalne znanosti, uz istaknuto umijeće i originalnu kreativnost.
Imajući u vidu to da sve što posjeduje ljepotu i savršenstvo voli da se osvjedoči i da promatra svoju ljepotu i savršenstvo, jednako je tako i ovaj veliki vladar želio otvoriti ogromni sajam, a kako bi izložio svoje fino stvaralaštvo, osvrnuo poglede svojih podanika na raskoš svojeg kraljevstva i veličinu svojeg bogatstva te kako bi im pokazao čudesna djela svojeg istančanog stvaralaštva i svoje čudesno i neobično znanje, a sve ovo u cilju ličnog promatranja svoje duhovne ljepote i savršenstva, i to na dva načina:

Opširnije: neke tajne

Na početak